Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

El Sistema – musiklärare i en spänningsfylld modell för socialt inkluderande pedagogik.

Journal article
Authors Eva Sæther
Åsa Bergman
Monica Lindgren
Published in Pedagogisk forskning i Sverige
Volume Årgång 22
Issue 1-2
Pages 9-27
ISSN 1401-6788
Publication year 2017
Published at Department of Cultural Sciences
Academy of Music and Drama
Pages 9-27
Language sv
Links journals.lub.lu.se/
Subject categories Educational Sciences

Abstract

När musikverksamheten El Sistema rotar sig i Sverige sätts musiklärares arbetsvillkor och musikämnets plats i utbildningslandskapet i nytt ljus. I denna studie undersöks hur musiklärare i Göteborg och Malmö navigerar i El Sistema som undervisningsmiljö, med avseende på agency, enkulturation och demokrati. Studien bygger på empiriska data från El Sistemas etablering i Göteborg och Malmö. Med hjälp av fältarbeten i mångkulturella miljöer avtäcks en kulturskola med inkluderande ambitioner, en skola med stor plats för estetisk verksamhet, och ett utmanande arbetssätt i förhållande till rådande normer. Resultatet visar ett svenskt musikutbildningslandskap i omvandling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?