To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mot bättre beslut. Lekmän… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mot bättre beslut. Lekmän och experter som beslutsfattare inom den sociala barnavården - en nordisk jämförelse.

Report
Authors Elin Hultman
Torbjörn Forkby
Staffan Höjer
ISBN 978-91-7585-464-9
Publisher Sveriges Kommuner och Landsting
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Department of Social Work
Language sv
Links https://skl.se/download/18.6b787412...
Keywords Social barnavård, beslutsfattande, lekmän, lekmannastyrning
Subject categories Social Work

Abstract

Hur ska styrningen och ledningen av den sociala barn-och ungdomsvården se ut för att skydda och stödja barn och deras familjer? Hur ska medborgarintresset med behov av insyn i en verksamhet som är komplicerad balanseras mot professionens strävanden efter ökad självständighet i en utveckling som går mot en alltmer evidensbaserad praktik? Det är frågor som diskuterats vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i arbetet med handlingsplanen ” Stärkt skydd barn och unga”. Styrning och beslutsfattande inom den sociala barnavården har under åren varit aktuella frågor också i våra nordiska grannländer. Mot bakgrund av det beslutade SKL att låta genomföra en jämförande studie av lekmännens roll i våra nordiska grannländer i relation till den svenska modellen. Studien som genomförts som ett uppdrag till Göteborgs universitet slår inte fast vilket system som är bäst utan visar på både fördelar och nackdelar med de olika systemen som finns i Norden. Rapporten vänder sig till lekmän, professionella och andra som är intresserade av att få kunskap om de utmaningar som finns kring beslutsfattandet i den sociala barn-och ungdomsvården.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?