To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Märkets förhistoria: Så b… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Märkets förhistoria: Så började industrins ledande roll i lönebildningen

Magazine article
Authors Erik Bengtsson
Published in Arbetarhistoria
Volume 40
Issue 159-160
Pages 47–54
ISSN 0281-7446
Publication year 2016
Published at Department of Economy and Society, Economic History
Pages 47–54
Language sv
Links www.arbetarhistoria.se/nr-159-160-2...
Keywords lönebildning, svenska modellen, löneskillnader
Subject categories Economic History

Abstract

»Märket» på svensk arbetsmarknad innebär att exportindustrins löneöverenskommelse fungerar som norm för alla andra avtal. Det är ett omstritt system, men trots detta vet vi mycket lite om dess uppkomsts. I den här texten dyker ekonomhistorikern Erik Bengtsson djupt ner i källorna för att hitta bakgrunden till systemet, och finner att tidigare forskning haft fel i antagandet om att en lönepolitik liknande »märkets» går att finna redan i 1930-talets fackliga konflikter och avtal. Istället var det i LO-ekonomernas och ett ökande makroekonomisk tänkande som från slutet av 40-talet utvecklade drev på en mer samordnad lönepolitik.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?