To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Klarspråksarbete och yrke… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande: En forskningsöversikt

Report
Authors Andreas Nord
ISBN 978-91-86959-37-1
Publisher Stockholm
Place of publication Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publication year 2017
Published at Department of Swedish
Language sv
Links urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sp...
Keywords klarspråk, språkvård, myndighetsspråk, skrivande i arbetsliv, professionell kommunikation
Subject categories Swedish language, Scandinavian languages, Specific Languages

Abstract

Liksom mycket annan offentligt driven verksamhet bör klarspråksarbete i så hög grad som möjligt vila på vetenskaplig grund. För att detta ska kunna göras behövs mer kunskap och mer forskning, men det behövs också att vi tillgängliggör den forskning som faktiskt redan finns. Syftet med denna rapport är att ge en överblick över dels den klarspråksforskning som finns, dvs. forskning som uttryckligen berör klarspråk, dels perspektiv och resultat från forskning om yrkeslivsskrivande och utveckling av skrivkompetens som är relevant för klarspråksarbete. Avsikten är att ge en förståelse för vilken forskningsgrund som finns för klarspråksarbetet specifikt, liksom att peka ut en del faktorer som är bra att känna till för att bedöma hur klarspråksinsatser kan ge resultat. En grundtanke är att klarspråksarbete i många avseenden är en fråga om skribenters lärande, och att den som planerar en klarspråksinsats därför kan ha nytta av kunskaper om lärande i yrkeslivet. Rapporten vänder sig både till den som själv jobbar med klarspråk eller som har i uppdrag att organisera eller beställa klarspråksprojekt och till forskare och studenter med intresse för klarspråk.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?