To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Avsalustickningen i södra… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Avsalustickningen i södra Halland: från vardagsvara till hemslöjdsprodukt

Other
Authors Anneli Palmsköld
Published in C-uppsats
Publication year 1990
Published at Department of Environmental Science and Conservation, Conservation
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/206782
Keywords stickning, hemslöjdsrörelsens historia, hantverkliga processer
Subject categories Ethnology

Abstract

Avsalustickningen har varit en betydande näring i Våxtorps socken, Höks härad i södra Halland åtminstone sedan mitten av 1600-talet. Förläggare delade ut ull som bearbetades till garn som användes till att sticka vardagsplagg som strumpor och tröjor. Dessa såldes sedan vidare. I slutet av 1800-talet upphörde avsalustickningen, men den tog ny fart 1907 då Föreningen Bindslöjden bildades. En mönsterinventering låg till grund för produktutveckling och mönsterstickade, moderna plagg började säljas till en borgerlig, resursstark kundkrets. Hur förändringen gick till samt skillnaderna mellan den tidiga avsalustickningen och den nya undersöks i uppsatsen. Arbetsprocesser, redskap och sättet att hålla garnet på undersöks, liksom även hur och i vilka kontexter arbetet genomfördes.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?