To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Remissvar gällande Jämstä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Remissvar gällande Jämställda pensioner? Ds 2016:19, diarienummer S2016/04302/SF

Other
Authors Roland Kadefors
Published in Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten
Publisher Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/206777
Keywords pensionsgap, jämställdhet, pensionssystem. invandring
Subject categories Public Administration Studies, Economics, Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Abstract

Remissen avser ett utredningsarbete beställt av Pensionsgruppen beträffande de skillnader som föreligger i pension mellan män och kvinnor. Utförare har varit Pensionsmyndigheten och Socialdepartementet. Uppdraget har varit att belysa vilka skillnader som råder mellan mäns och kvinnors pensionsvillkor, vilka faktorer som orsakar skillnaderna, hur de olika kompensationsverktygen fungerar, vilka trender som råder, och att belysa effekten av olika handlingsalternativ i avsikt att minska könsskillnaderna. Bakgrunden är att dessa skillnader är stora och inte minskar i önskvärd takt. Utredningen är mycket faktarik, vilket avspeglar pensionssystemets komplexitet. Det är knappast en skrift som har stor utsikt att bli en bestseller, och därmed påverka debatt och samhällsklimat; att utveckla en populärversion vore synnerligen värdefullt. Inte minst skulle människors individuella val kunna påverkas, exempelvis när det gäller överföring av pensionsrättigheter makar emellan. Under alla förhållanden kommer utredningen att utgöra en värdefull faktareferens i utvecklingen av vårt framtida pensionssystem. Överlag är den analys som gjorts välutförd och de förslag som framförts välövervägda och rimliga, utifrån de satta rambetingelserna. Det hindrar inte att vi här nedan vill framföra ett antal synpunkter, till en del baserade på aktuell forskning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Särskilt vill vi uppmärksamma de konsekvenser som invandring och normförskjutningar har för pensionsgapet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?