To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Social struktur och mänsk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Social struktur och mänskligt handlande : En introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys

Book
Authors Gunnar Gillberg
Sofia Persson
Daniel Seldén
Ulla-Britt Wennerström
ISBN 9789140687296
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2017
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links libris.kb.se/bib/20061937
Keywords Social struktur. Agentskap, Kritisk realism
Subject categories Educational Sciences, Other Social Sciences, Sociology

Abstract

Att förklara och förstå relationen mellan samhälle och individ är en av samhällsvetenskapens mest centrala uppgifter. Är individen styrd av de samhälleliga förhållanden som råder eller är det individen som styr sina egna livsvillkor? De flesta skulle förmodligen svara att detta i grunden är en fråga om ömsesidig påverkan. Hur denna ömsesidiga påverkan mer konkret ser ut och fungerar är emellertid en komplicerad fråga. Den här boken är en introduktion till den kritiska realismens ontologiska, kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på detta.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?