To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

I socialt utsatta områden… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

I socialt utsatta områden påverkas ungdomars utbildningval av nedslående exempel

Magazine article
Authors Björn Gustafsson
Katarina Katz
Torun Österberg
Published in Ekonomisk Debatt
Volume 45
Issue 2
Pages 17 - 28
ISSN 0345-2646
Publication year 2017
Published at Department of Social Work
Pages 17 - 28
Language sv
Links www.nationalekonomi.se/sites/defaul...
Keywords Boendesegregation, Utbildning, Sverige, Invandrare
Subject categories Educational Sciences, Sociology, Economics, Social and Economic Geography

Abstract

Det finns många skäl till att unga som växer upp i socialt utsatta områden inte slutför gymnasiet. Vi undersöker vilka som inte gör detta med hjälp av registerdata för alla 16-åringar som var bosatta i något av de tre storstadsområdena 2001. Resultaten bekräftar att sannolikheten att inte ha gått ut gymnasiet vid 21 års ålder är relaterad till föräldrarnas utbildning och inkomster. Sannolikheten att inte ha gått ut gymnasiet är högre om det i det grannskap där den unge växer upp finns exempel – en förälder eller andra vuxna – på att lång utbildning inte leder till egenförsörjning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?