To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Biståndspolitiska ramverk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Biståndspolitiska ramverket riskerar att ta fokus från fattigdomsbekämpningen

Magazine article
Authors Arne Bigsten
Published in OmVärlden
Volume March
Pages 1
Publication year 2017
Published at Gothenburg Centre for Globalization and Development (GCGD)
Department of Economics
Pages 1
Language sv
Links www.omvarlden.se/Opinion/debattarti...
Keywords Bistånd, biståndspolitiskt ramverk, fattigdomsbekämpning, SDG
Subject categories Economics

Abstract

Sveriges nya biståndspolitiska ramverk riskerar att leda till att resurserna används mindre effektivt för fattigdomsbekämpning. Det övergripande målet bör även fortsättningsvis vara att eliminera den extrema fattigdomen till 2030. Det skriver Arne Bigsten, seniorprofessor i nationalekonomi som lett ett stort antal forskningsprojekt om utvecklingsfrågor.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?