To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Gröna IT-Innovationer för… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gröna IT-Innovationer för fjärrvärme - Intervjustudie - Affärsmässiga möjligheter

Report chapter
Authors Anders Sandoff
Jon Williamsson
Published in GRÖNA IT-INNOVATIONER FÖR FJÄRRVÄRME
Pages 144
ISBN 978-91-7673-313-4
Publisher Energiforsk AB
Publication year 2016
Published at Department of Business Administration, Industrial and Financial Management & Logistics
Pages 144
Language sv
Links www.energiforsk.se
Keywords Fjärrvärme, affärsutveckling, internet of things,
Subject categories Business Administration, Energy Systems

Abstract

Teknikutveckling inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och ’internet of things’ (IoT) anses ha skapat potential för en ny ansats när det gäller kundsegmenten villor och mindre flerfamiljshus. Syftet med studien var att förstå och gestalta de möjligheter som finns att utveckla fjärrvärmeaffären genom arbete med IKT och IoT-lösningar för de aktuella kundsegmenten. Det empiriska underlaget består av intervjuer med ledningsrepresentanter och utvecklingsansvariga vid nio fjärrvärmebolag. Bolagen representerar tillsammans 27,6 % av den totala försäljningen av fjärrvärme under 2012. Studien operationaliserades genom en applicering av tre företagsekonomiska begrepp (affärsmodell, strategi och affärslogik) i utformandet av forskningsfrågor, inhämtandet av empirin och i den påföljande analysen. Syftet med rapporten utmynnade i två forskningsfrågor kopplade till affärsutveckling. Den första frågan ämnade utröna vilken roll kundorienterade realtidssystem baserad på IKT och IoT-teknologi spelar för affärs- och strategiutveckling riktad mot segmenten villakunder och mindre flerfamiljshus medan den andra frågan berör hur dessa system påverkar affärsmodellen för fjärrvärmebolag.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?