To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barns representation i in… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barns representation i inkomstfördelningens topp och botten - har föräldrarnas födelseland betydelse?

Magazine article
Authors Björn Gustafsson
Torun Österberg
Published in Ekonomisk Debatt
Volume 45
Issue 1
Pages 35-43
ISSN 0345-2646
Publication year 2017
Published at Department of Social Work
Pages 35-43
Language sv
Links www.nationalekonomi.se/sites/defaul...
Keywords Inkomster, Fattigdom, Sverige, Barn, Invandrare
Subject categories Economics, Sociology

Abstract

Vi redovisar hur barn födda i Sverige med invandrade föräldrar från 17 olika länder och barn till föräldrar födda i Sverige återfinns i inkomstfördelningens topp respektive botten under treårsperioderna 1983–85, 1995–97 och 2008–10. En högst betydande heterogenitet mellan kategorierna med föräldrar födda i olika länder framkommer. I stor utsträckning handlar det om en variation längs dimensionen grad av utveckling i föräldrarnas födelseland. Barn födda i Sverige med föräldrar från Danmark, Norge och Tyskland var lika väl representera de i inkomstfördelningens topp som barn till infödda föräldrar. Majoriteten av de barn i Sverige som klassificerades som fattiga 2008–10 var invandrarbarn.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?