To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Text och kontext. Perspek… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Text och kontext. Perspektiv på textanalys

Edited book
Authors Karin Helgesson
Hans Landqvist
Anna Lyngfelt
Andreas Nord
Åsa Wengelin
ISBN 978-91-40-69364-8
Publisher Gleerups Utbildning AB
Place of publication Malmö
Publication year 2017
Published at Department of Swedish
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Keywords Text, kontext, textanalys, retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser, automatiska analyser
Subject categories Swedish language

Abstract

Syftet med Text och kontext. Perspektiv på textanalys är att presentera olika metoder för att analysera texter av olika slag och visa hur metoderna kan användas för att besvara olika forskningsfrågor. Författarna redovisar ett antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter. Bokens undertitel, perspektiv på textanalys, syftar på ett antal skilda forskningstraditioner som ofta används inom dagens textforskning. Denna teoretiska och metodologiska variation ligger också till grund för upplägget av boken. Den övergripande tanken är att de olika kapitlen ska presentera undersökningar ”från ax till limpa” med särskilt fokus på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text. Text och kontext riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?