To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svenskarnas attityder til… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015. Europapolitisk analys, September, 2016:9epa

Report
Authors Linda Berg
Klara Bové
Publisher Svenska institutet för Europapolitiska studier (SIEPS)
Place of publication Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Centre for European Research (CERGU)
Department of Political Science
Language sv
Links www.sieps.se/sites/default/files/Si...
Keywords EU, attityder, Sverige, identitet
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Abstract

Trots ett turbulent 2015 visar SOM-institutets mätningar att varannan svensk är för det svenska medlemskapet i EU, precis som förra året. Lika stabilt är motståndet mot euron, där sju av tio svenskar de senaste fem åren har svarat att det är ett dåligt förslag att införa euron som valuta. Ett turbulent år väcker också frågor om sammanhållning och europeisk identifikation. Rapporten visar att svenskarnas identifikation med Europa är klart svagare än identifikation med Sverige och andra regionala geografiska nivåer. De som identifierar sig med Europa är främst kvinnor, högutbildade, höginkomsttagare och personer som själva eller vars föräldrar har växt upp i ett annat EU-land. I rapporten testas två klassiska förklaringskategorier till EU-attityder: egennytta och identitet. Bägge visar sig spela roll. Yngre, de med högre utbildning och inkomst och de som står mer till höger politiskt är något mer positiva till EU. Även under kontroll för dessa faktorer så kvarstår sambandet att personer som identifierar sig med Europa också är mer positivt inställda till EU. Rapporten avslutas med en presentation av att det finns stor variation i uppfattningar om hur medlemskapet har påverkat Sverige inom ett antal områden. Människors uppfattningar om hur dessa sakfrågor påverkar Sverige spelar också roll för deras inställning till EU. Starkast polarisering finns mellan de som gör positiva respektive negativa bedömningar av EU-medlemskapets påverkan på sysselsättningen, brottsbekämpningen och miljön.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?