To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Stad till salu. Entrepren… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Book
Authors Mats Franzén
Nils Hertting
Catharina Thörn
ISBN 9789171734655
Publisher Daidalos
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Cultural Sciences
Language sv
Keywords Offentliga rummet, urbana, styrning, graffiti, stadskärnan, Göteborg, Stockholm, gentrifiering
Subject categories Sociology

Abstract

Det offentliga rummet – våra gator och torg – fyller en viktig politisk funktion. Det gör samhällets konflikter och ojämlikheter synliga och är en förutsättning för kollektiva uttryck som demonstrationer och gatufester.   Men vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? När somliga individer och grupper inte längre anses höra hemma i en ”attraktiv” stadsmiljö? Bokens analyser tar fasta på lokala samverkansprocesser och deras politiska och ekonomiska förutsättningar och rör sig medvetet mellan det abstrakta och det konkreta och mellan gatan och maktens olika beslutsrum. Det är ett grepp som leder till viktiga insikter i skärningspunkten mellan teori och empiri och gör resonemangen värdefulla för alla som intresserar sig för våra städers – och det offentliga rummets – framtid. Ytterst gäller det demokratin.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?