To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kriskommunikation 2.0. Al… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kriskommunikation 2.0. Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet

Book
Authors Tomas Andersson Odén
Monika Djerf-Pierre
Marina Ghersetti
Bengt Johansson
ISBN 978-91-7383-708-8
ISSN 1101-4652
Publisher JMG:s bokserie nr 71
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Urban Safety and Societal Security Research Center/URBSEC (GU)
Language sv
Links https://www.msb.se/RibData/Filer/pd...
Keywords kriskommunikation, digitala medier, sociala medier, samhällskriser
Subject categories Media and Communications

Abstract

Hur uppfattar allmänheten nyhetsmediernas rapportering och myndigheternas kriskommunikation? Och hur kriskommunicerar allmänheten själv i de sociala mediernas tidevarv? Det är frågor som ställt i denna bok, där kriskommunikationen i samband med fem dramatiska svenska händelser jämförs och analyseras, med medborgarnas kommunikationsbehov som utgångspunkt. Boken vänder sig till kommunikatörer i offentlig tjänst, till mediemedarbetare, samt till forskare och andra med intresse av kriskommunikation. Boken utgör slutrapport från projektet Kriskommunikation 2.0, som finansierats av Myndighten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?