To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Faktablad från Integrerad… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning: Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2015

Other
Authors Y Ericson
Åke Larsson
S Faxneld
A Bignert
S Danielsson
Niklas Hanson
M Karlsson
E Nyberg
J Olsson
Jari Parkkonen
F Franzén
Lars Förlin
Published in Faktablad 2016 från Inst för Akvatiska resurser, SLU
Issue 2016:1
Pages 29 sid
Publication year 2016
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Pages 29 sid
Language sv
Links www.slu.se/faktablad-kustfisk
Keywords Miljöövervakning, marin miljö, fiskbestånd, tånglake, fiskhälsa, yngelstatus, biomarkörer, miljögifter, ekotoxikologi
Subject categories Biological Sciences, Biochemistry and Molecular Biology, Zoology, Ecology, Earth and Related Environmental Sciences, Environmental Sciences, Environmental chemistry

Abstract

Faktabladet presenterar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Fjällbacka-området 1989-2015. Övervakningen visar att situationen för tånglake i Fjällbacka är ansträngd. En återhämtning kan dock skönjas de allra sista åren. Tidigare vikande fångster och en försämring av tånglakens hälsotillstånd samt yngelstatus antyder att arten påverkas negativt av omgivningsfaktorer såsom den ökande vattentemperaturen, syrenivåer och exponering för kemikalier.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?