To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Faktablad från Integrerad… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning: Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2015

Other
Authors Y Ericson
Åke Larsson
S Faxneld
J Andersson
A Bignert
S Danielsson
Niklas Hanson
M Karlsson
E Nyberg
J Olsson
Jari Parkkonen
F Franzén
Lars Förlin
Published in Faktablad 2016 från Inst för Akvatiska resurser, SLU
Issue 2016:4
Pages 22 sid
Publication year 2016
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Pages 22 sid
Language sv
Links www.slu.se/faktablad-kustfisk
Keywords Miljöövervakning, marin miljö, fiskbestånd, abborre, fiskhälsa, miljögifter, ekotoxikologi
Subject categories Environmental chemistry, Environmental Sciences, Earth and Related Environmental Sciences, Ecology, Zoology, Biochemistry and Molecular Biology, Biological Sciences

Abstract

Faktabladet presenterar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Torhamnsområdet under tidsperioden 2002-2015. Resultaten från tretton års undersökningar visar en alltmer tydlig påverkan på hälsotillståndet hos abborre liknande den som observeras hos abborre och tånglake i andra kustreferensområden. Denna tydliga och successiva påverkan som ses på abborrens hälsa på individnivå har ännu inte resulterat i några påtagliga förändringar på bestånds- eller samhällsnivå.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?