To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Faktablad från Integrerad… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning: Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2015.

Other
Authors Y Ericson
Åke Larsson
S Faxneld
A Bignert
S Danielsson
Niklas Hanson
M Karlsson
E Nyberg
J Olsson
Jari Parkkonen
F Franzén
Lars Förlin
Published in Faktablad 2016 från Inst för Akvatiska Resurser, SLU
Issue 2016:3
Publication year 2016
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.slu.se/faktablad-kustfisk
Keywords Miljöövervakning, marin miljö, fiskbestånd, abborre, tånglake, yngelstatus, fiskhälsa, biomarkörer, miljögifter, ekotoxikologi
Subject categories Ecology, Zoology, Biochemistry and Molecular Biology, Biological Sciences, Environmental chemistry

Abstract

Faktabladet presenterar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden under tidsperioden 1989-2015. Kustfiskövervakningen visar på minskande karpfiskbestånd, minskad totalfångst av fisk och ett påverkat hälsotillstånd hos abborre och tånglake, samtidigt som de flesta analyserade miljögifter visar nedåtgående trender eller oförändrade halter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?