To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Spelar jämställda män någ… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Spelar jämställda män någon roll? Kön, omsorgserfarenhet och politiska prioriteringar

Book
Authors Helena Stensöta
Publisher SNS Analys 37
Place of publication Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Political Science
Language sv
Links www.sns.se/aktuellt/sns-analys-nr-3...
Keywords genus, föräldraledighet, omsorgserfarenhet, riksdagsledamöter, politiskt intresse
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

Abstract

TIDIGARE FORSKNING har visat att kvinnor är mer intresserade av vissa politiska frågor, som omsorgs- och familjefrågor. Anledningen brukar sökas i den samhälleliga arbetsdelningen mellan kvinnor och män, där kvinnor är mer involverade i omsorgsarbete, vilket anses ge skillnader i erfarenheter som sedan utvecklas till olika politiska preferenser. Men vad händer om män i högre grad får tillgång till det som traditionellt varit kvinnors erfarenheter? Utvecklar de starkare politiskt intresse för frågor som hört till kvinnors domän? Den här skriften undersöker empiriskt om riksdagsledamöternas politiska intresse för kvinnors traditionella frågor påverkas av föräldraledighet under deras riksdagsperiod. Analysen baseras på unika data över riksdagsledamöternas föräldraledighet kombinerad med data från Riksdagsundersökningarna, Göteborgs universitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?