To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Allokering av kapitalvins… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Allokering av kapitalvinst vid partssuccession – Ett förslag till lösning utifrån inkomstskatterättens systematik

Magazine article
Authors Patrik Emblad
Published in Svensk skattetidning
Issue 6-7
Pages 478-484
ISSN 0346-2218
Publication year 2016
Published at Department of Law
Pages 478-484
Language sv
Keywords Partssuccession Kapitalvinst Rätt skattesubjekt Skatterätt Civilrätt Substitution Partsbyte
Subject categories Law

Abstract

Artikeln handlar om vem som ska beskattas för en kapitalvinst vid partssuccession. Utgångspunkt tas i två kammarrättsavgöranden vari säljaren av en tillgång hade låtit annan part träda i sitt ställe, vilket var tillåtet enligt en klausul i försäljningsavtalet. Frågan var vem av den ursprunglige säljaren och den nye avtalsparten som skulle inkomstbeskattas för kapitalvinsten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?