To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förhör med förskolebarn i… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förhör med förskolebarn i polisutredningar

Conference contribution
Authors Mikaela Magnusson
Sara Landström
Published in Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens
Publication year 2016
Published at Department of Psychology
Language en
Keywords barnförhör, förskolebarn, rättspsykologi, vittnesmål
Subject categories Psychology, Applied Psychology

Abstract

Att planera och genomföra utredande förhör med förskolebarn är en svår uppgift som kräver hög kompetens i form av kunskap, lämplighet och praktisk färdighet. I utredningar vid misstanke om sexuella övergrepp är barnets utsaga ofta är det enda och därmed avgörande beviset. Det är därför högst bekymmersamt att den metod som idag lärs ut och används av barnutredare inte är anpassad till förhör med förskolebarn. Med Brottsoffermyndighetens stöd undersöker vi om en ny forskningsförankrad förhörsteknik, den Sekventiella metoden, kan vara en möjlig åtgärd för att förbättra kvaliteten på dessa förhör. Föreliggande presentation syftar till att beskriva tre pilotstudier till projektet. Studie I består av en granskning av 57 rättsfall rörande sexuella övergrepp mot förskolebarn, där vi bland annat kartlagt barriärer och underlättande faktorer för att barn ska berätta om övergrepp under polisförhör. Studie II är en omfattande litteraturöversikt av internationell forskning kring den metod som i dagsläget används i Sverige, det så kallade NICHD protokollet. Fokus riktades mot användbarheten av metoden vid förhör med förskolebarn. Studie III består av semi-strukturerade intervjuer med erfarna barnutredare vid svensk polis, där vi undersökte deras upplevelse av att använda NICHD protokollet i det dagliga arbetet. Sammantaget belyser de tre studierna olika problem och svårigheter med rådande metod för att förhöra förskolebarn.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?