To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Studie över polisens prak… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Studie över polisens praktik gällande offeridentifiering av övergreppsmaterial i det digitala samhället

Conference contribution
Authors Marie Eneman
Published in Brottsoffermyndighetens Forskarkonferens 2016
Publication year 2016
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Language sv
Subject categories Criminology, Sociology of Law, Informatics, Children, Technology and social change

Abstract

En central del av polisens arbete gällande övergreppsmaterial av barn bör bestå av offeridentifiering för att säkerställa skydd för det utsatta barnet. Den allvarliga problematiken gällande övergreppsmaterial är inget nytt fenomen som digital teknologi de facto skapat, men den ökande digitaliseringen i samhället har emellertid drastiskt förändrat förutsättningarna för individer med sexuellt intresse av barn att producera, distribuera och komma åt övergreppsmaterial. Den ökade tillgången och volymen av digitalt övergreppsmaterial har gett upphov till stora utmaningar för polisen och ställer nya krav på att organisera arbetet med offeridentifiering. Det är mot den bakgrunden som projektet tar sitt avstamp och syftar till att utveckla kunskapen om polisens praktik där offeridentifiering i relation till övergreppsmaterial sker. Projektet är intresserat av hur praktiken konstrueras, organiseras och dess konsekvenser i form av spänningar, problem och utmaningar. Ett viktigt fokus för projektet är att utveckla kunskap kring hur praktiken ser ut idag samt identifiera hur den kan och bör utvecklas för att bli mer effektiv. Projektet studeras genom kvalitativa intervjuer. Majoriteten av intervjuerna kommer ske med poliser verksamma i Sverige men även ett antal poliser verksamma vid Interpol kommer att intervjuas för att inkludera ett bredare internationellt perspektiv hur man bör arbeta effektivt med dessa frågor. Dessutom kommer även ett antal andra personer inom rättsväsendet inkluderas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?