To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Skatt på etableringsrätte… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Skatt på etableringsrätter - En kollision mellan inkomst- och mervärdebeskattningen?

Magazine article
Authors Patrik Emblad
Published in Skattenytt
Issue 11
Pages 790-803
ISSN 0346-1254
Publication year 2016
Published at Department of Law
Pages 790-803
Language sv
Keywords ettableringsrätt, inkomstskatt, mervärdeskatt, sjukvård i aktiebolagsform, upplåtelse av ettableringsrätt
Subject categories Financial law

Abstract

Inkomst- och mervärdeskatterätten tillhör samma rättsområdesfamilj, men är för den sakens skull inte särskilt besläktade. Mervärdeskatten är i sin nuvarande tappning ett barn av relativt modern tid med stark EU-rättslig prägel, medan inkomstskatterätten huvudsakligen är nationell. Det rör sig därför om två separata områden som i princip inte ska ta intryck från varandra. Emellertid kan de kollidera, vilket visarsig i efterdyningarna av en domsom kammarrätten meddelade tidigare i år om hur upplåtelse av en s.k. etableringsrätt ska mervärdebeskattas. I denna artikel diskuteras därför inkomst- och mervärdesskatterättsliga behandlingar av etableringsrätter. Studien görs utifrån ett rättssystematiskt perspektiv där innebörden av och gränserna för systematisk lagtolkning problematiseras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?