To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

..dörren man öppnar och d… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

..dörren man öppnar och där finns allting"

Report
Authors Nanna Gillberg
Publication year 2016
Published at Gillberg Neuropsychiatry Centre
Language sv
Links www.angeredsnarsjukhus.se/Pages/443...
Keywords autism,
Subject categories Child and adolescent psychiatry

Abstract

I denna rapport utvärderas ett lokalt samverkansprojekt som pågått under 2,5 år i en mångkulturell stadsdel i nordöstra Göteborg. Projektet syftar till att pröva en samverkansmodell för utredning av och insatser till små barn där det finns misstanke om autism eller annan betydande utvecklingsavvikelse. Modellen inriktar sig på att möjliggöra utredning och insatser på specialistnivå lokalt i stadsdelen genom att samla alla yrkeskompetenser i kedjan under ett och samma tak i familjernas närmiljö. Målsättningen är att utveckla en ”sömlös” modell nära familjerna, för att tidigt kunna upptäcka, utreda och erbjuda individuellt anpassade insatser för barn i åldrarna 0-4 år.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?