To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Demokratisk delaktighet o… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Utifrån personer med funktionsnedsättningar och funktionshinders perspektiv

Report
Authors Ann Simmeborn Fleischer
Publisher Demokratiprojektet Regeringen
Place of publication Stockholm
Publication year 2015
Published at Department of Social Work
Language sv
Links https://demokratiutredningen.files....
Keywords Demokratiutredning, personer med funktionshinder, politiska uppdrag
Subject categories Other Humanities

Abstract

Det uttrycks idag en önskan från regeringen om att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin i syfte att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet. Jämlikt inflytande mellan de allmänna valen är något som betonas i direktivet (dir. 2014:111) till 2014 års Demokratiutredning. Bakgrunden till detta är den negativa utveckling som har ägt rum där väljargrupper med svagare sociala resurser, såsom personer med låg utbildning och låg inkomst, uppvisar ett allt lägre politiskt engagemang i jämförelse med andra grupper. Även bland utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning är engagemanget något lägre. Rapporten handlar om personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder1 och deras möjligheter att påverka i politiska beslutsprocesser mellan de allmänna valen. Rapporten och den studie som rapportens resultat utgår ifrån bygger på en intervjustudie där 20 personer med olika funktionsnedsättningar och olika funktionshinder har medverkat samt två rapporter, en från Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) i Göteborg och en från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Jönköping2.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?