To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Är vi redo för en breddad… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Är vi redo för en breddad rekrytering till lärarutbildningen?

Conference contribution
Authors Margaretha Häggström
Anna Udén
Published in NU2016 Högskolan i samhället - Samhället i Högskolan
Publication year 2016
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Keywords Breddad rekrytering, inkludering
Subject categories Educational Sciences, Didactics, Learning

Abstract

Är vi redo för en breddad rekrytering till lärarutbildningen? Den sociala snedrekryteringen till högskolan behöver förändras, om vi vill att alla ska ges likvärdiga möjligheter. Som ett led i en önskvärd utveckling, där högskola och samhälle tar till vara på människors olika talanger, har nu regeringen gett universitet- och högskolerådet i uppdrag att kartlägga landets lärosätens arbete med breddad rekrytering (Regeringskansliet, 2015). Vid Göteborgs universitet (GU), vilket vi representerar, handlar en breddad rekrytering om att finna ett ”mer rättvist sätt att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan” och att sporra människor från dessa grupper att söka till högre utbildning (GU, 2015). Målet för breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. GU arbetar aktivt med Include, ett nätverk som arbetar för att främja breddad rekrytering. Vi behöver ha en grundlig beredskap så att vi klarar att ta emot alla studenter och att ge dem det stöd de behöver under hela utbildningen. Det ställer stora krav på oss som undervisar på högskola och universitet att möta den enskilde studentens behov och de växande studentgruppernas krav på delaktighet, studentaktiva arbetsformer och alternativa examinationer. Som en åtgärd att stödja studentgrupper vid några av GU:s fakulteter har introduktionskurser skapats, i syfte att skapa en bro mellan gymnasieskola och universitet och på olika sätt förbereda studenten för akademiska studier (GU, 2007). Universitetet har också satsat på mentorskap och mentorprogram, bland annat Mentorskap för mångfald, som fokuserar språkets betydelse för framgångsrika studier. Språkhandledning erbjuds alla studenter vid GU, vilken i huvudsak koncentrerar textproduktion. Särskilt stöd för studenter med funktionsnedsättning erbjuds. Men dessa exempel har några år på nacken, och både kurser och program utvecklades innan 2011, dvs innan Lärarutbildningen reformerades och innan beslut om breddad rekrytering fattades. Hur ser det ut nu? Och hur ser det ut för lärarutbildningen specifikt? Vi kan inte nöja oss med att fler får tillgång till högskolestudier, vi måste också ge våra studenter förutsättningar att klara och slutföra utbildningen. Hur ser det ut på andra lärosäten? Finns det utökade stödfunktioner? Har ni ökat den lärarledda tiden? Hur löser ni lokalfrågan när fler studenter kommer? Det här är frågor som vi vill diskutera under vårt rundabordssamtal. Referenser GU (2007). Förslag till handlingsplan för övergripande studentservice. En rapport från arbetsgruppen för studentstöd. Göteborg: Göteborgs universitet. GU (2015). http://www.gu.se/omuniversitetet/vision/likabehandling/breddadrekrytering Regeringskansliet (2015). http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/regeringen-ger-uppdrag-for-att-starka-breddad-rekrytering-till-hogskolan/

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?