To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Granskning av den rådande… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Granskning av den rådande svenska blockeringspraktiken gällande barnpornografi

Report
Authors Marie Eneman
Publication year 2013
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Language sv
Keywords Internet filtrering, barnpornografi, reglering, Sverige, polisen, Internetoperatörer
Subject categories Information technology, Other Social Sciences, Law and Society, Criminology

Abstract

Modern teknologi utmanar som bekant traditionell nationell lagstiftning och är gränsöverskridande till sin karaktär och tar inte hänsyn till geografiska nationella. Ett resultat av detta är att Sverige sedan 2005 tillämpar en blockeringspraktik som syftar till att reducera distribution av barnpornografi. Flertalet svenska Internetleverantörer, ingår idag i detta samarbete med Polisen, och blockerar åtkomstförsök till Internetsidor som Polisen i förväg identifierat innehålla barnpornografi. Gruppen mot sexuella övergrepp mot barn vid IT-brottssektionen, Rikskriminalpolisen i Stockholm. De poliser inom denna grupp som arbetar med blockeringen tar emot tips (tex från andra polisdistrikt, allmänheten och barnrättsorganisationer) om Internetsidor som misstänks innehålla barnpornografi och granskar tipsen. Inom gruppen vid Rikskriminalpolisen gör man således en bedömning av huruvida materialet utgör barnpornografi enligt svensk lagstiftning. Om så är fallet, inkluderas webbadressen på den så kallade blockeringslistan som senare distribueras till de svenska Internetoperatörer som har valt att delta i samarbetet. Detta innebär att det rådande systemet gällande blockering endast inkluderar Internetsidor som Polisen i förväg identifierat innehåller barnpornografi. Alla svenska Internetoperatörer är inte med i samarbetet, men ett antal har valt att delta. Vissa Internetoperatörer har medvetet valt att stå utanför blockeringspraktiken då man värnar om Internets öppenhet och innovationskraft. Att samhället skall göra sitt yttersta för att effektivt bekämpa barnpornografi håller nog de flesta av oss med om. Frågan är dock om blockering kan anses vara en effektiv lösning på problemet samt vilka oönskade konsekvenser och utmaningar praktiken riskerar ge upphov till.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?