To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvecklingspsykologiska a… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvecklingspsykologiska aspekter på tidig behandling av autism

Conference contribution
Authors Mikael Heimann
Felix Koch
Birgitta Spjut Jansson
Tomas Tjus
Published in Fokus på autism 6-8 april 2016, Karolinska institutet, Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords autism, samordnad uppmärksamhet, behandling
Subject categories Psychology

Abstract

I den första presentationen presenteras resultat och erfarenheter från en europeisk enkät där 1680 föräldrar till små barn med autism i 20 olika länder fått svara på vilka insatser/interventioner som erbjuds och vilka de använt sig av. Därefter presenteras aktuell svensk forskning kring uppmärksamhetsfunktioner som en förutsättning för utveckling av samspel och intervention. Hur påverkar t ex uppmärksamhetsförmågan barn med autisms förmåga att skilja på meningsbärande och icke meningsbärande gester och vad kan förmågan till samordnad uppmärksamhet betyda för val av interventionsmetod? Slutligen kommer seminariet att avslutas med en presentation där verktygslådans innehåll för terapeuter som arbetar med tidiga insatser för barn med autism diskuteras. Erfarenheter av två olika interventionsmetoder, en övergripande manualbaserad metod bygd på ABA-strategier och en mer begränsad imitationsbaserad korttidsintervention, utgör grunden för denna avslutande presentation.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?