To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Inga forskare finns på nä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Inga forskare finns på nätet! Är det sant?

Magazine article
Authors Ann-Marie Pendrill
Published in LMNT-nytt
Volume 2015
Issue 1
Pages 32-34
ISSN 1402-0041
Publication year 2015
Published at Department of Physics (GU)
Pages 32-34
Language en
Links www.fysik.org/fileadmin/nrcf/styrel...
Keywords forskning, lärare, sociala medier
Subject categories Didactics, Educational Sciences

Abstract

I en radiointervju med Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete i Linköping (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6079706) som gjordes i anslutning till Vetenskapsrådets presentation av rapporten "Forskning och Skola i samverkan" konstaterar Hultman att "Lärare tar ofta del av forskningsresultat via Facebook eller andra helt informella kanaler vilket gör att forskningen riskerar att misstolkas och tillämpas på fel sätt ". Han fortsätter: ”Vi från forskarhåll ska inte ha, och har inte, någon kontroll på vilken forskning som sprids, och hur den uppfattas, när den sprids via Facebook. Å andra sidan sprids våra resultat väldigt snabbt via nätet och det finns ingen där som kan vara behjälplig när det gäller att tolka och skapa förståelse för forskningsresultaten.” Ann-Marie Pendrill har i Lunds universitets magasin skrivit en liten kort och kritisk gästkrönika om rapporten och intervjun och låter även LMNT:s läsare ta del av sina synpunkter, med lite kompletterande material

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?