To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Handbok för restaurering … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige - Vägledning

Report
Authors Per-Olav Moksnes
Lena Gipperth
Louise Eriander
Kristjan Laas
Scott Cole
Eduardo Infantes
ISBN 978-91-87967-17-7
Publisher Havs- och vattenmyndigheten
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of marine sciences
Department of Law
Language sv
Subject categories Environmental Sciences, Marine ecology, Economics and Business, Environmental law, Social Sciences Interdisciplinary

Abstract

Denna handbok ger en detaljerad teknisk handledning för restaurering av ålgräs i Västerhavet och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten. Rekommenderade metoder är baserade på omfattande studier i Bohuslän 2010-2015, och är sannolikt tillämpbara för kustområden i hela Skagerrak och Kattegatt, inklusive Öresund. Delar av de metoder som beskrivs är troligen också användbara i Östersjön, men kompletterande studier behöver utföras innan metoderna kan rekommenderas också för detta område.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?