To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förvaltning och restaurer… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Report
Authors Per-Olav Moksnes
Lena Gipperth
Louise Eriander
Kristjan Laas
Scott Cole
Eduardo Infantes
ISBN 978-91-87967-16-0
Publisher Havs- och vattenmyndigheten
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of marine sciences
Department of Law
Language sv
Subject categories Environmental Sciences, Marine ecology, Economics and Business, Environmental law, Social Sciences Interdisciplinary

Abstract

Syftet med denna rapport är att bidra till utvecklingen av en bättre förvaltning av ålgräsekosystem och andra livsmiljöer i grunda kustområden i Sverige, i första hand i ärenden som rör restaurering, men också prövning och tillsyn av verksamheter och åtgärder som kan påverka ålgräsekosystem och andra kustnära habitat. Rapporten ger en tvärvetenskaplig bakgrund till ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i Sverige ur både ekologiska, juridiska och ekonomiska aspekter. Målet har varit att samla all aktuell information som är relevant vid förvaltning och restaurering av ålgräs, samt analysera dagens förvaltning, identifiera eventuella brister och ge rekommendationer hur den kan förbättras. Här beskrivs bl.a. möjligheter och begränsningar med ekologisk restaurering och kompensation. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för en handbok med vägledning för restaurering av ålgräs i Sverige (Moksnes m.fl. 2016).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?