To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Rapport av pilotstudien: … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Rapport av pilotstudien: Förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande

Report
Authors Anne Kultti
Ingrid Pramling Samuelsson
Heidi Harju-Luukkainen
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Publication year 2016
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/42470
Keywords förskola, barns välbefinnande, barns hälsa, lärande
Subject categories Pedagogy

Abstract

I denna rapport redovisas en pilotstudie med syfte att undersöka förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande på kommunnivå inom Västra Götalandsregionen. I studien relateras barns välbefinnande och lärande till hälsa och hållbarhetsfrågor, med särskilt fokus på social och kulturell hållbarhet. Studien är finansierad av folkhälsokommittén och har genomförts i samverkan med Institutionen och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen (VGR), under hösten 2015 - våren 2016. I rapporten redovisar vi studiens bakgrund, design och metod samt resultat. Rapporten avslutas med en sammanfattning och reflektion. Studiens största bidrag är att den tydligt pekar ut viktiga områden att arbeta vidare med på kommunnivå alternativt att forska vidare om. På kommunnivå riktas resultaten fram för allt mot utvecklingsområden för förskolechefer och beslutsfattare att diskutera och ta ställning till. Exempelvis kan det handla om att lokalisera de barn som inte läses för varken hemma eller i förskolan, inte har tillgång till digital teknik eller inte har goda möjligheter att lära genom sina språk i förskolan.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?