To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Advokatens roll: Om ändam… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Advokatens roll: Om ändamålsenlig rollfördelning i mål om tvångsvård av barn

Book
Authors Sebastian Wejedal
Allison Östlund
ISBN 978-91-7335-050-1
Publisher Santérus Academic Press Sweden
Place of publication Stockholm
Publication year 2016
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories Procedural law

Abstract

I boken belyses den rollsammanblandning som följer av att advokater i LVU-mål förutsätts agera både som barnets juridiska biträde och som dess ställföreträdare. Författarna tar avstamp i den idé om roll­fördelning mellan rättegångens aktörer som genomsyrar den kontradiktoriska processen. Utifrån rätten till en rättvis rättegång problematiseras den rollsammanblandning som följer av att advokater i LVU-mål (lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) förutsätts agera både som barnets juridiska biträde och som dess ställföreträdare. I boken visas empiriskt att advokater för barn i LVU-mål tenderar att ikläda sig rollen som barnets ”beskyddare” genom att hävda sin egen uppfattning om barnets objektiva intresse framför barnets ­subjektiva vilja. En sådan processföring (”best interests representation”) är visserligen förenlig med lagstiftarens avsikter, men medför problematiska rollkonflikter. Författarna argumenterar för att advokater i högre utsträckning bör anamma en traditionell advokatroll (”expressed interest representation”) även i relation till svaga och utsatta klienter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?