To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Pams Plats… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Pams Plats

Book
Authors Dennis Töllborg
ISBN 978-91-7569-335-4
Publisher Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Keywords korruption, Detournement de Pouvoir, illojal maktutövning, whistleblowers
Subject categories Law

Abstract

Mellan hösten 2010 och hösten 2013 producerade professor Töllborg fyra omfattande och djupgående rapporter som kom att allvarligt störa inte bara det politiska, polisiära och journalistiska etablissemanget, utan också den nya ”vetenskapen”: En man i Grön hatt, Uppdraget, Älska din navel och Black 12. Utredningarna initierades ursprungligen av polisen själv! Utredningarna, som samlats i denna bok, är den första och hittills enda djupgående undersökningen av Detournement de Pouvoir, illojal maktutövning, som genomförts i Sverige. Här behandlas inledningsvis polisens rätt till våldsanvändning och den svenska internutredningsverksamheten för att senare låta denna sättas i kontext med en belysning av arbetet mot korruption och illojal maktanvändning i andra länder, företrädesvis Queensland och New South Wales, Australien. I arbetet mot illojal maktanvändning spelar integritetsbärare, s. k. whistleblowers, en avgörande roll, och här finns ett seriöst och konkret förslag , byggt på ”best practices” och ”lessons learned” internationellt, till lagreglering för skydd för dessa. Avslutningsvis konkretiseras i Black 12 några exempel på, och förklaringar till, hur den svenska vetenskapen, genom att låta sig reduceras till ”a compliance agency”, lämnade utrymme för den nu världsberömde Paolo Macchiarini att bara representera toppen på ett isberg.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?