To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Reliabilitetstestning av … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest).

Report
Authors Christina Ahlstrand
Lotta Dellve
Anna Grimby-Ekman
Andreas Jonsson
Linda Åhlström
Mats Hagberg
ISBN 978-91-7876-123-4
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2009
Published at Institute of Medicine, School of Public Health and Community Medicine
Language sv
Links https://www2.sahlgrenska.se/upload/...
Subject categories Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Environmental Health and Occupational Health, Occupational medicine

Abstract

I MQ-FAS studien, vars syfte var att ändra muskelspänningsmönstret hos kvinnor med kroniska nackbesvär, ingick ett besticktorkningsmoment som en standardiserad arbetsuppgift i hemmet. För validering av denna besticktorkning har en pilotstudie genomförts, 12 personer torkade bestick vid två tillfällen. I studien, som utfördes av 2 testledare, ingick även ett finmotorikstest (Purdue Pegboard), ansträngningsskattning (Borg RPE-skalan) samt ett frågeformulär. Detta test kan med vissa justeringar troligen vara användbart som ett mått på arbetsförmåga av övre extremiteter vid utförande av arbetssyssla i hemmet, och jämföra individ med sig själv, för att mäta om funktionsnedsättning eller ökning har skett. Dock skall poängteras att detta var en pilotstudie och ytterligare studie av reliabilitet och validitet rekommenderas innan testet används i stor utsträckning för att mäta om funktionsnedsättning eller ökning har skett.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?