To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”Kluvenhetens momentum” –… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”Kluvenhetens momentum” – på jakt efter högskolepedagogiska principer för att utnyttja lärarstudenters kluvenhet mellan lärar- och -student

Magazine article
Authors Johan Alfredsson
Published in Högskolepedagogiska texter
Pages 1-10
Publication year 2016
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 1-10
Language sv
Links pil.gu.se/publicerat/texter
Keywords Teacher training, teaching dilemma, learning support
Subject categories Learning

Abstract

I detta paper utgår jag ifrån vilka högskolepedagogiska överväganden som går att göra utifrån det faktum att varje lärarstudent är student i lärsituationen under utbildningen, och pedagog i lärsituationen efter utbildningen, dit lärarutbildningen syftar. Jag talar om denna grundläggande förutsättning som en kluvenhet mellan de två delarna ”lärar-” och ”-student” i ordet ”lärarstudent”, en kluvenhet som många lärarstudenter har, och bör ha. I min egen undervisningspraktik från olika lärarutbildningar upplever jag att denna kluvenhet alltid är en betydelsefull högskolepedagogisk faktor i en förhållandevis svår balansakt mellan de två lärsituationerna. Fel använt tenderar det momentum som kluvenheten därmed innebär att fort ett problem i undervisningen, med resultatet att studenterna inte känner sig bekväma med vare sig den litteratur eller den undervisning som används på deras lärarutbildningskurser. I mitt paper utreder jag några metoder för att genom att verbalisera detta momentum göra det till ett stöd i lärandet, något som kan hjälpa studenterna att se sin egen lärarprofessionalitet, sina styrkor och svagheter, och att i första hand vara en närvarande auktoritet (i ordets bästa bemärkelse) och låta relationen och kommunikationen mellan elever och lärare vara i fokus.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?