To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kollegialitet. En modern … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kollegialitet. En modern styrform

Book
Authors Kerstin Sahlin
Ulla Eriksson-Zetterquist
ISBN 9789144104416
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2016
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Subject categories Business Administration

Abstract

I ett samhälle där kunskap är viktig är kollegialitet en nödvändighet. Kollegialitet ger strukturer och processer för att grunda verksamhet, beslut och utveckling på kunskap och för att utveckla kunskap. Med den definitionen som utgångspunkt visas i den här boken att kollegialitet är en modern styrform. Kollegialiteten står dock inte på egna ben, utan blandas vanligen med byråkratiska och företagslika former av styrning. En konsekvens av denna blandning är att det kan vara svårt att uttyda kollegialitetens särdrag, styrkor och effekter. I den här boken klargörs vad kollegialitet är, på vilka förutsättningar den vilar, när den kan gå snett och hur kollegial styrning kan samspela med andra styrformer. Exempel tas från kollegiala inslag i universitet, skola, sjukvård och andra offentliga och privata verksamheter där kunskapen står i centrum. En utmaning är att kollegialiteten i vardagen ofta saknar klara riktlinjer för hur den ska praktiseras och därmed blir den otydlig. I bokens avslutande kapitel ges fyra rekommendationer för hur kollegialiteten kan stärkas och moderniseras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?