To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barn och unga migranters … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barn och unga migranters delaktighet

Chapter in book
Authors Monica Larsson
Ingrid Runesson
Carin Björn Cuadra
Published in Kristofer Hansson & Eva Nordmark (Red.), Att arbeta med delaktighet inom habilitering
Pages 65-80
ISBN 978-91-44-10754-7
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2015
Published at Department of Social Work
Pages 65-80
Language sv
Keywords Delaktighet, habilitering, barn och unga, funktionshinderperspektiv
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Delaktighet har kommit att bli ett samlingsbegrepp för hur samhället ska kunna möta alla människors röster och perspektiv. Inte minst inom habiliteringens olika verksamheter är det idag ett centralt begrepp. Denna antologi tar sin utgångspunkt i ett mångfacetterat habiliteringsperspektiv och presenterar nya synsätt på hur delaktighet kan förstås, hur det praktiskt används, men också hur det kan problematiseras utifrån ett flervetenskapligt och tvärprofessionellt perspektiv.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?