To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Social exkludering. Persp… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Social exkludering. Perspektiv, process, problemkonstruktion

Edited book
Authors Frida Petersson
Tobias Davidsson
ISBN 978-91-44-10982-4
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2016
Published at Department of Social Work
Language sv
Keywords social exkludering
Subject categories Sociology, Social Work

Abstract

I den här antologin samlas 14 forskare som argumenterar för vikten 
av att studera det samtida sociala arbetet utifrån social exkludering som teoretiskt perspektiv. Exkludering betraktas ofta som ett tillstånd eller statisk position vars omfattning kan mätas och kvantifieras. 
Här anläggs ett annat perspektiv: att social exkludering bör förstås och studeras som en process. Exkluderingsprocesser handlar om gränsdragningar och kontroll 
av gränser. I fokus för antologibidragens analyser står de aktörer, ­tekniker, ideologier och praktiker som understödjer, ger upphov till och reproducerar social exkludering i form av ojämlika livsvillkor, ­ned­tystade röster eller otrygga, underordnade positioner.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?