To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Planerarens roll i föränd… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Planerarens roll i förändring

Chapter in book
Authors Filip Bladini
Christian Jensen
Klas Palm
Anders Sandoff
Jon Williamsson
Published in Tillväxt kräver planering
Pages 38-47
ISBN 978-91-7563-294-0
Publisher Boverket och Tillväxtverket
Place of publication Karlskrona
Publication year 2015
Published at Department of Law
Department of Business Administration, Management & Organisation
Department of Business Administration, Industrial and Financial Management & Logistics
Pages 38-47
Language sv
Links www.boverket.se/globalassets/publik...
Keywords Stadsutvecklingsprofessionen, näringslivssamverkan, näringslivsutveckling, innovationsplattformar
Subject categories Business Administration, Law, Public Administration Studies

Abstract

Idag handlar stadsutveckling om komplexa utmaningar där förmågan att hantera frågor om hållbar utveckling sätts på prov. Samverkan inom och mellan olika offentliga kompetensområden, medborgare och näringsliv blir allt viktigare. Men detta ställer också helt nya krav på de förvaltningsprocesser som formar stadsutvecklingen. I det här kapitlet belyser författarna hur planerarnas profession håller på att förändras och pekar på vilka strukturella, organisatoriska och individuella utmaningar som påverkar samverkan med näringslivet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?