To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Prioritet för köpare - en… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Prioritet för köpare - en fråga om tradition eller princip?

Magazine article
Authors Jens Andreasson
Wolfgang Faber
Shubhashis Gangopadhyay
Claes Martinson
Stefan Sjögren
Published in Svensk Juristtidning
Issue 9
Pages 709-748
ISSN 0039-6591
Publication year 2015
Published at Department of Business Administration
Department of Law
Pages 709-748
Language sv
Links svjt.se/svjt/2015/709
Subject categories Private law

Abstract

Lösöreköpskommittén har i SOU 2015:18 föreslagit bl.a. att traditionsprincipen bör avskaffas. I denna artikel presenteras några resultat av en enkel argumentationsanalys avseende kommitténs argumentation. Analysen indikerar att kommittén haft en normativ ambition snarare än en utredande. Resultaten är därför relevanta för dem som är intresserade av den reella frågan om prioritet för köpare. Möjligen är artikeln också relevant som ett generellt exempel på en kritisk analys av argumentationen i en offentlig utredning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?