To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Organisation och organise… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Organisation och organisering. Upplaga 4

Book
Authors Ulla Eriksson-Zetterquist
Thomas Kalling
Alexander Styhre
ISBN 978-91-47-11214-2
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2015
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Management & Organisation
Language sv
Subject categories Business Administration

Abstract

Boken beskriver organisationsteorin från de tidigaste försöken att organisera merkantil verksamhet under antiken och medeltiden till dagens kunskapsbaserade arbete. Den presenterar teoretiska perspektiv på organisationer kronologiskt och refererar skandinavisk organisationsteori. Den illustrerar teoretiska resonemang med exempel från såväl svenska som internationella företag och organisationer. Boken är grundläggande och lämpar sig väl för introduktionskurser. Den fjärde upplagan har uppdaterats genomgående och ett flertal exempel från näringsliv och förvaltning har bytts ut och nya referenser och avsnitt har tillkommit. Organisation och organisering har publicerats i dansk översättning (2014) och i en omarbetad norsk upplaga (2014).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?