To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Humanistisk, samhällsvete… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Humanistisk, samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning

Report chapter
Authors Carl Martin Allwood
Published in Forskningens framtid! Ämnesöversikt 2014 Humaniora och samhällsvetenskap
ISBN 978-91-7307-252-6
Publication year 2015
Published at Department of Psychology
Language sv
Links https://publikationer.vr.se/produkt...
Keywords psykologi, beslutsfattande
Subject categories Psychology

Abstract

Texten tar upp forskningsmöjligheter i samhällsvetenskap och psykologi. Ett antal olika områden och förslag läggs fram. Ett område med relevans och lovande potential för hela Hum-Samområdet gäller beslutsfattande. Förståelsen bör förbättras av vad som påverkar olika former av beslutsfattande, allt ifrån utdraget och i stor utstäckning medvetet övervägt beslutsfattande, till beslutsfattande som innebär mer spontana former av beteendereglering. Vidare behöver förståelsen förbättras av vad som påverkar hur fattade beslut implementeras och om de implementeras överhuvudtaget. Det är av både teoretiskt och tillämpat intresse att studera beslutsfattandeprocesser i olika sociala sammanhang, i privatlivet och i yrkeslivet, och beslutsfattande i organisationer mer allmänt, såsom rättsväsendet, inom olika myndigheter, t ex i relation till klinter/brukare. Ett aktuellt exempel gäller beslutsfattande med klimat- och andra miljökonsekvenser hos individer, myndigheter och andra organisationer. Allmänt sett är skillnader i människors sätt att fatta beslut som gäller dem själva och beslut som gäller andra av intresse att undersöka.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?