To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Undersökningar av bottenf… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Undersökningar av bottenfaunan i s.k. pockmarks (Naturtypen 1180-bubbelstrukturer) i Brattenområdet. 2012-13

Report
Authors Matz S. Berggren
Publisher Hav och Vattenmyndigheten
Place of publication Göteborg
Publication year 2013
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Subject categories Morphology, Marine ecology

Abstract

I denna undersökning av djupa hålor på sedimentbotten i Brattenområdet så provtogs 18 hålformationer som av ekolodsinformationen i Olexsystemet hade rätt djup och form samt idikerades att ha hårda strukturer på i alla fall en brant sida. I varje håla gjordes 1‐3 dag med något bottenskrapande redskap totalt 34 drag samt två drag totalt på en omgivande slät mjukbotten. Undersökningarna gjordes vid två tillfällen på grund av otjänlig väderlek (hård vind och grov sjö) som stoppade många försök. Första riktiga provtagningen skedde mellan 121008‐ 121012 (startade först sen eftermiddag 9 okt på grund av för hård vind) sedan blev det ej möjligt att gå ut förrän 6 feb 2013, men det blev ändå mycket hårt väder som medförde sämre provtagning. Trots det så har på dessa provtagningar erhållit 172 arter av ryggradslösa djur från 11 djurstammar och med 22 arter som är rödlistade eller mycket ovanliga i svenska vatten. Enligt den strikta definitionen från EU av Natura2000 habitat 1180 med underrubrik ”Pockmark” går det ej att särskilja någon av de djupa hålor i mjukbotten i de s.k. Brattenområdet som varande äkta pockmarks! Flera av dessa hålor har troligen ett ursprung som pockmarks med med en avslutad gasaktivitet och översedimentation så kan de inte klassas som sådana idag! Därimot så är dessa hålor mycket viktiga habitat med hög diversitet och många skyddsvärda=rödlistade arter. Många av hålorna rymmer så pass mycket hårdbotten att de fungerar som djupa rev. Tillsammans med de olika sedimentstrukturer som de olika strömsatta sidorna av hålans kanter skapar ger det en mångfald av möjliga miljöer för olika bottenarter och dessutom predatorer som kräftdjur och fiskar. Att fiskare med bottentrål undviker sådana formationer gör att det har skapat refuger för många utsatta arter på dessa djup. Alla insamlingsdata, såväl som stationsdata som funnen fauna sätts samman och rapporteras in till Artportalen samt SMHI under våren 2013.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?