To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Växtlighet, kropp och nat… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Växtlighet, kropp och natur i vardagligt trädgårdsarbete

Conference contribution
Authors Katarina Saltzman
Published in 33:e Nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Köpenhamn 18-21 augusti 2015
Publication year 2015
Published at Department of Conservation
Language sv
Subject categories Ethnology

Abstract

Den privata trädgården är en viktig arena för människors vardagliga samspel med växter och djur. Detta paper behandlar företeelsen ”trädgårdsarbete”, där växter planteras, vårdas, beskärs och bekämpas, där bortrensade växter och växtdelar komposteras och där djur av olika slag ömsom välkomnas, ömsom behandlas som inkräktare. Presentationen utgår från forskningsprojektet ”Arbete och redskap i villaträdgården mellan dröm och förverkligande” och några specifika aspekter av relationen natur/kultur kommer här att belysas. Trädgårdsskötsel innefattar moment av omhändertagande av det växande. En del av våra informanter talar om enskilda växter närmast som personligheter, som de vårdar och värnar mot fiender. Många verkar vilja kommunicera med och förstå sina växter. En växt kan omnämnas som ”han” eller ”hon”, och även exempelvis beskrivas som ”duktig”. Trädgårdsarbete intar en intressant position i skärningspunkten mellan arbete och fritid, och kan betraktas som både lustfyllt och förknippat med krav, stress och ansträngning. En informant säger till exempel att ”ibland ser jag trädgårdsarbetet som en avkoppling, nyttig träning för kropp och själ och ett bra sätt att rensa huvudet. Andra stunder känns det betungande och ganska tröstlöst”. I trädgårdsarbetet interagerar mänskliga kroppar med andra organismer, och vårt material rymmer berättelser om jordiga fingrar, värkande ryggar, och om olika redskap och andra lösningar för att underlätta arbetet i trädgården. Vilka kläder man bär i trädgården, och varför, är en aspekt av detta, liksom människors tankar kring trädgårdsarbete när kroppen blir äldre. Kroppen är även på andra sätt närvarande i trädgården; inte minst när man äter sådant som växt i trädgården.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?