To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vinnande kampanjer, förlo… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vinnande kampanjer, förlorade val Partiernas politiska kommunikation i valrörelsen 2014

Report
Authors Marie Grusell
Lars Nord
ISBN 978-91-88025-14-2
Publisher DEMICOM, Mittuniversitetet, 2015, Sundsvall
Place of publication Sundsvall
Publication year 2015
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Language sv
Links www.miun.se/siteassets/forskning/ce...
Keywords Svensk politik, politisk kommunikation
Subject categories Media and Communications, Political Science

Abstract

Denna rapport strävar efter att överbrygga analyserna av valkampanjen och val-utgången genom att i lika delar beakta partiernas insatser och bevekelsegrunder för dessa insatser i själva kampanjen, och sedan följa upp dem genom att också analysera partiernas tillbakablickar på valrörelsen och bedömningar av utfallet av de kampanjinsatser som gjorts. Schematiskt undersöks därför både graden av professionalisering i valrörelsen och partiernas utvärdering av valresultat och kampanjinsatser. Studien baseras på intervjuer med partiernas partisekreterare och/eller kampanjansvariga. Sammanfattningsvis kan konstateras att de svenska partierna 2014 satsade stora ekonomiska och personella resurser på allt mer centraliserade och expertinfluerade kampanjer, som pågick under så lång tid före valen att det är befogat att tala om permanenta kampanjer. Överlag genomförde partierna målgruppsanalyser och sökte alternativa metoder för att nå särskilda grupper av väljare. Traditionella metoder att nå väljare kombinerades med nya. Det fanns en allmän tillfredsställelse bland partiernas företrädare om att valkampanjerna i stort var lyckade 2014. Partiernas kampanjer märktes på gator och torg och dörrknackandet slog alla rekord. Sociala medieplattformar var viktigare arenor än vid tidigare val och mediebevakningen var generellt bredare, genom till exempel fler partiledardebatter. Genomgången av valrörelsen 2014 pekar på en del resultat som kan uppfattas som paradoxala. Samtidigt som valkampanjarbetet genomfördes på ett allt mer professionaliserat sätt med hänsyn till organisation, resurser och strategiska satsningar så är det oklart vad detta kampanjarbete ledde till för resultat. Det finns en utbredd samstämmighet om att tankarna bakom partiernas kampanjer varit kloka och välmotiverade och att enskilda insatser under kampanjen varit mycket framgångsrika. Men uppenbarligen har detta i många fall inte räckt för att locka väljare att rösta på de partier som bedrivit dessa lyckade kampanjer. I stället talar partiernas företrädare i efterhand om en splittrad och otydlig valrörelse, i princip utan vare sig avgörande sakfrågor eller särskilda mediehändelser. Helt enkelt en valrörelse utan egenskaper. Uppenbarligen hände något under valrörelsen som gjorde att politiska utspel, medieläckor och kontroversiella konflikter inte fick fäste på det sätt som de politiska aktörerna tänkt sig.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?