To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Chilenska arbetsterapeute… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Chilenska arbetsterapeuters erfarenheter av kultur - ur ett personligt och professionellt perspektiv

Poster
Authors Daniela Castro
Synneve Dahlin-Ivanoff
Lena Mårtensson
Published in Arbetsterapiforum. 15-16 april 2015. Göteborg, Sverige.
Publication year 2015
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Health and Rehabilitation
Centre for Ageing and Health (Agecap)
Language sv
Subject categories Occupational Therapy

Abstract

Bakgrund: Intresset för kultur har ökat inom det arbetsterapeutiska fältet i sista år. Det finns en brist på kunskap om hur kulturen erfars av arbetsterapeuter utanför de dominerande regionerna i professionell utveckling. Syfte: Att öka förståelsen för hur Chilenska arbetsterapeuter erfar kultur både ur ett personligt och professionellt perspektiv, och hur kultur tar sig i uttryckt i deras arbete Metod: En kvalitativ metod används, och data analyseras med Content Analysis. Prel. Resultat: Kultur erfar som en kontinuerlig och pågående förhandling mellan arbetsterapeuternas personliga och professionella kulturer, och deras klienter och dess omgivande kontextuella kultur. Erfarenheter av kulturen är komplexa, kaotiska, och mycket kontextberoende. Slutsats: Kulturellt relevanta metoder krävs i arbetsterapi. Kulturella barriärer visas även om avståndet mellan utövare och klienter den uppfattas som inte bred. Studien öppnar för möjligheten att vidare undersöka hur olika aktörer med anknytning till arbetsterapeutiska interventioner upplever kultur i olika sammanhang av metoder i Chile.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?