To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Unga omsorgsgivare i Sver… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Unga omsorgsgivare i Sverige

Book
Authors Monica Nordenfors
Charlotte Melander
Kristian Daneback
ISBN 978 - 91 - 87731 - 17 - 4
Publisher NKA Nationellt kunskapscentrum anhöriga
Place of publication Kalmar
Publication year 2014
Published at Department of Social Work
Language sv
Links www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument...
Keywords Unga omsorgsgivare, barn som anhöriga, delaktighet, parentifiering
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Under 2014 har en kartläggning gjorts i syfte att få en uppfattning om hur stor gruppen unga omsorgsgivare (bland 15-åringar) är i Sverige, i vilken omfattning omsorg utövas och vilken form av omsorg som utövas samt hur unga omsorgsgivare i Sverige upplever att de påverkas av att utöva omsorg. Unga omsorgsgivare är barn och unga som regelbundet ger vård, stöd och hjälp till en person som står dem nära. De utför sådana omsorgsuppgifter och tar ansvar som vanligtvis åligger vuxna. Att barn utövar en viss grad av omsorg anses i många samhällen vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är dock numera känt att det finns barn som tar på sig omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Det finns lite kunskap om barn och ungas omsorgsgivande i Sverige. Studien bygger på en enkät som har skickats till ett urval om 300 skolor i Sverige samt en webenkät. 2 382 15-åringar har svarat på skolenkäten och 10 ungdomar har svarat på webenkäten. Resultaten visar att det finns en grupp unga som ofta utför många av de efterfrågade omsorgsuppgifterna. Knappt 2,6 procent av de unga stannar hemma från skolan för ta hand om förälder, syskon eller annan person. En något större andel av de unga som regelbundet utför omsorgsuppgifter har utlandsfödda föräldrar, är ett äldre syskon, bor i hyreslägenhet, anger att hushållets inkomster inte alltid räcker till hyra, mat och kläder och har en förälder som förvärsvarbetar i något lägre utsträckning än de unga som mer sällan utför dessa uppgifter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?