To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Organisatorisk förstärkni… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Organisatorisk förstärkning

Chapter in book
Authors Jonas Landgren
Published in Att åstadkomma Inriktning & samordning
Pages 308
ISBN 978-91-637-8541-2
Publication year 2015
Published at
Pages 308
Language sv
Keywords Ledning, Samverkan, Teknikanvändning, Lägesbild, Organisering
Subject categories Other Social Sciences not elsewhere specified, Interaction Technologies

Abstract

Kapitlet belyser det arbete som genomfördes omedelbart efter att länsstyrelsen övertagit ansvar för räddningstjänst i samband med hanteringen av branden i Västmanland. Studien är baserad på en kort etnografisk fältstudie på plats i Ramnäs den 5 augusti 2014. Genomförda observationer presenteras i ett antal utvalda episoder som syftar till att synliggöra viktiga aspekter i att förstärka organiseringen i Ramnäs. Studien visar att samlokalisering, mötesstrukturer, informationshantering och teknikanvändning är centrala aspekter för att åstadkomma en förstärkt organisering. Dock visar studien att hanteringen av dessa aspekter sker ad-hoc baserat när problemen uppkommer och att lösningarna är pragmatiska där lokalt gripbara resurser och material tas i anspråk. Den organisatoriska förstärkningen sker i en dominerande grad i form av icke-självmedveten design vilket också leder till att de lösningar som skapas också leder till nya problem som behöver lösas. Resultaten från studien pekar på ett ökat behov av designkompetens för att utifrån ett självmedvetet designarbete forma och anpassa organiseringen för att på ett bättre sätt uppnå de fördelar som den förstärkta organiseringen syftar till.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?