To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Styra städer - om strate… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Styra städer - om strategier, hållbarhet och politik

Book
Authors Sara Brorström
ISBN 9789144105062
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2015
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Subject categories Political Science

Abstract

Idag har de flesta kommuner och städer visioner och strategier för hur de ska utvecklas gynnsamt i framtiden. Visionerna och strategierna har ofta flera syften. De är ett sätt att visa upp staden eller kommunen utåt men ska också fungera som ett internt styrinstrument. En nyckel­fråga för hur väl de ska tas emot är den process där de arbetas fram och i den här boken är det just en sådan process som beskrivs och analyseras. I den här boken utgör Göteborgs stads arbete med formulerandet av visioner och strategier för de centrala delarna av staden, Älvstaden, exemplet, men liknande processer sker på många olika håll. I boken diskuteras politikens roll, hållbarhetsbegreppet samt hur olika föreställningar om staden påverkar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?